prof. dr. altay uğur gül

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Altay Uğur GÜL

 

Doğum Yılı ve Yeri

:

1967, Artvin

Yazışma Adresi

:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu Akhisar/Manisa/TÜRKİYE

Telefon

:

0 (236) 4126896

E-posta

:

altay.gul@cbu.edu.tr

 

Eğitim Bilgileri

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Karadeniz Teknik

Fen Bilimleri

Orman Mühendisliği

Doktora

1995

Türkiye

Karadeniz Teknik

Fen Bilimleri

Orman Mühendisliği

Yüksek Lisans

1990

Türkiye

Karadeniz Teknik

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Lisans

1987

 

Akademik/Meslekte Deneyim

Üniversite

Ülke/Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Celal Bayar

Türkiye/Manisa

Tütün Teknolojisi Mühendisliği  

Prof. Dr.

2006 - ……

Celal Bayar

Türkiye/Manisa

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Doç. Dr.

2001-2006

Karadeniz Teknik

Türkiye/Trabzon

Orman Mühendisliği  

Doç. Dr.

1998-2001

Karadeniz Teknik

Türkiye/Trabzon

Orman Mühendisliği  

Yrd. Doç. Dr.

1996-1998

Karadeniz Teknik

Türkiye/Trabzon

Orman Mühendisliği  

Arş. Gör.

1988-1996

 

Uzmanlık Alanları

Orman Amenajmanı, Orman Hasılatı ve Biyometri, Orman Envanteri, Ormanların Planlanması, Fonksiyonel Planlama, Yöneylem Araştırması Modelleri ve Teknikleri, Optimizasyon ve Matematiksel Programlama, Proje Yönetimi, Bilişim

 

Yönetim Görevi ve Kurul Üyelikleri

Üniversite

Görev

Yıl

Celal Bayar

Tütün Eksperliği Yüksekokulu  Müdürlüğü

2002-2007, 2014-…

Celal Bayar

Akhisar Meslek Yüksekokulu Müdür Vekilliği

2004-2007

Celal Bayar

Senato Üyeliği

2002-2007, 2014-….

 

Tezler

Yüksek Lisans

Gül, A.U., 1990. Orman Amenajman Planlarının Bilgisayar Yardımıyla Hazırlanması, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Doktora

Gül, A.U., 1995. Orman Amenajmanında Uzun Süreli Eta Kestiriminin Doğrusal Programlama ile Gerçekleştirilmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

 

 

  

  

 

ÖZGÜN YAYINLARI

 

SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şafak, İ, Gül, A.U., Akkas, M.E., Gediklili, M., Kanat, Ş.M. and Portakal, S.Ü., 2014. Efficiency Determination of the Forest Sub-Districts by Using Fuzzy Data Envelopment Analysis (Case Study: Denizli Forest Regional Directorate), International Journal of Fuzzy Systems, 16 (3), P.358-367.

Özçelik, R., Gül, A.U., Merganic, J. and Merganicova, K., 2008. Tree species diversity and its relationship to stand parameters and geomorphology features in the black sea forests of Turkey, Journal of Environmental Biology, Volume 29, Issues 3, p.291-298.

Gül, A.U., Misir, M., Misir, N. and Yavuz, H., 2005. Calculation of Uneven-Aged Stand Structures with the Negative Exponential Diameter Distribution and Sterba's Modified Competition Density Rule, Forest Ecology and Management, Volume 214, Issues 1-3, p.212-220.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şafak, İ. Gül, A.U., Akkaş, M.E., Portakal, S.Ü., Gediklili, M. and  Kanat, Ş. M., 2013.  Efficiency determination of the forest sub-districts by using fuzzy data envelopment analysis (Case study: İzmir forest regional directorate), Eurasian Journal of Forest Science, 1 (1), 1-19.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şafak, İ. ve Gül, A.U., 2012.  Orman Mühendislerinin Orman İşlevlerine ve Ormancılık Faaliyetlerine Verdikleri Önem Düzeylerinin Değerlendirilmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13, 123-133.

Üçler, A.Ö., Yücesan, Z., Oktan, E., Demirci, A., Yavuz, H. and Gül,A.U., 2011. Examining Some Functional Characteristics in Subalpine Pure Oriental Spruce (Picea orientalis (L.) Link) Stands in Turkey, Kastamonu Univ., Journal of Forestry Faculty, 11 (2), 209-218.

Şafak, İ. ve Gül, A.U., 2011.  Ege Bölgesi Orman İşletmelerindeki Orman Mühendisi Dağılımının Atkinson Endeksi ile Değerlendirilmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, 110-114.

Gül, A.U., 2005. Hedef ve Doğrusal Programlama, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri B, 55 (1), 53-69.

Gül, A.U., 2001. Orman Amenajmanında İşlevsel Planlamanın Doğrusal Programlama ile Gerçekleştirilmesi, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 51 (1), 117-132.

Kapucu, F., Yavuz, H. ve Gül, A.U., 2001. Dışbudak (Fraxinus angustifolia Wahl.) Meşcerelerinde Homojenlik Durumunun ve Gövde Niteliklerinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 25 (6), 433-441.

Gül, A.U., Acar, H.H. ve Topalak, Ö., 2000. Ormancılıkta Üretim Çalışmalarında Mekanizasyon İhtiyacının Doğrusal Programlama Yoluyla Belirlenmesi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 24 (3), 375-382.

Acar, H.H., Gül, A.U., ve Gümüş, S. 2000. Bölmeden Çıkarma  Çalışmalarında Toplam Maliyetin Minimizasyonu İçin Doğrusal Programlama Kullanımı,  TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 24 (3), 383-391.

Gül, A.U., 1999. Odun Üretimi Amacıyla İşletilen Kızılçam İyi Bonitet İşletme Sınıfında Etanın Düzenlenmesi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, Ek Sayı 2, 533-540.

Gül, A.U., Gümüş, C., Yavuz, H., Eroğlu, M., Özkan, Z. C. ve Demirci, A.,1999. Doğu Karadeniz Bölgesinde Saptanan Bazı Anıt Ağaç ve Meşcereler, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, Ek Sayı 3, 671-677.

Gül, A.U., 1998. Akçasu Orman İşletmeciliği İçin Uzun Süreli Eta Kestirimi, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22 (2), 193-201.

Gül, A.U., 1998. Yararlanmanın Düzenlenmesinde Yöneylem Araştırması Yöntemlerinin Kullanım Olanakları, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22 (5), 435-443.

Köse, S. ve Gül, A.U., 1996. Orman Amenajman Planlarının Düzenlenmesinde Bilgisayar Kullanımı, TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 20 (2), 139-144.

 

 

 

 

Ulusal Diğer Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gül, A.U., 2000. Silvikültürel Planlama ile Yararlanmanın Düzenlenmesi İlişkisi, Orman Mühendisliği Dergisi, 37 (5), 5-11.

Gül, A.U., 1993. Gelişen Bilgisayar Teknolojisi ve Ormancılık, Orman Mühendisliği Dergisi, 30 (12), 10-12.

 

Uluslararası Sempozyumda Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

Gül, A.U. ve Gençler, F., 2016. Kırsal ve Ormanlık Alanlarda Arazi Kullanımının Planlanması, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, 3-6 Kasım 2016, Antalya, 133-143.

Gençler, F., 2016 ve Gül, A.U., 2016. Uluslararası Tütün Pazarında Türkiye'nin Yeri ve Önemi, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Tam Metin Bildiri Kitabı, 14-16 October 2016, Antalya, 270-277.

Gül, A.U. and Gençler, F., 2016. Determining the Production Amount of Leaf Tobacco Using Goal Programming, VII International Scientific Agriculture Symposium, Proceeding Book, 6-9 October 2016, Jahorina, 669-675.

Gençler, F., 2016 and Gül, A.U., Minimization of the Cost of Contracted Tobacco Production Using Linear Programming, VII International Scientific Agriculture Symposium, Proceeding Book, 6-9 October 2016, Jahorina, 729-734.

Demirci, A. ve Gül, A.U., 1993. Kızılırmak Havzasındaki Doğal Saf Kızılçam Meşcerelerinin Meşcere Kuruluşu, Artım ve Büyüme İlişkileri, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, 18-23 Ekim 1993, Marmaris, Türkiye, 541-548.

 

Uluslararası Kongrede Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

Gül, A.U. ve Gençler, F., 2016. Kırsal ve Ormanlık Alanlarda Arazi Kullanımının Planlanması, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi ISRC 2016, Tam Metin Bildiri Kitabı, 3-6 Kasım 2016, Antalya, 133-143.

Gençler, F., 2016 ve Gül, A.U., 2016. Uluslararası Tütün Pazarında Türkiye'nin Yeri ve Önemi, International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Tam Metin Bildiri Kitabı, 14-16 October 2016, Antalya, 270-277.

Köse, S., Başkent, E.Z. ve Gül, A.U., 1997. Decision Support Systems Used in Forest Management, XI. World Forestry Congress, 13-22 October 1997, Volume 5, p. 276, Antalya, Turkey.

 

Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

Gül, A.U., Başar, H., Şafak, İ. ve Batur, M., 2014. Kent Rekreasyon Alanının Tamsayılı Doğrusal Programlama ile Planlanması (İzmir Çiçekliköy Örneği), II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta, 241-251.

Gül, A.U., 2013. İzmir Çevresi Sosyal Yaşam Alanı Projesi (Çiçekliköy-Yakaköy Örneği), TMMOB II. İzmir Kent Sempozyumu, 28-30 Kasım 2013, Bildiriler Kitabı, İzmir, Türkiye, 495-503.

Yavuz, H., Gül, A.U. ve Ercanlı, İ., 2005. Doğu Ladini (Pices orientalis (L.) Link) Karışık Meşcerelerinde Biyolojik Çeşitlilik İndeksi, Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı II.Cilt, 738-747,20-22 Ekim 2005, Trabzon.

Yavuz, H., Gül, A.U. ve Ercanlı, İ., 2005. Doğu Ladini (Pices orientalis (L.) Link) Karışık Meşcerelerinde Göğüs Yüzeyi Çeşitlilik İndeksi, Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı II.Cilt, 748-755,20-22 Ekim 2005, Trabzon.

Özçelik, R., ve Gül, A.U., 2005. Orman Ekosistemlerindeki Tür Çeşitliliği ve Çeşitlilik İndeksleri, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 543-551,8-10 Eylül 2005, Isparta.

Gül, A. U., 2002. Fonksiyonel Planlama ve Doğrusal Programlama Modeli, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 59-66, 18-19 Nisan 2002, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Yavuz, H., Gül, A. U., Mısır, N., Özçelik, R. ve Sakıcı, O. E., 2002. Meşcerelerde Çap Dağılımlarının Düzenlenmesi ve Bu Dağılımlara İlişkin Parametreler ile Çeşitli Meşcere Öğeleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 203-211, 18-19 Nisan 2002, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Gül, A. U., ve Kurdoğlu, O. 2002. Biyolojik Çeşitlilik ve Görsel Kalitenin Sayısal Olarak Ortaya Konması, Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 212-219, 18-19 Nisan 2002, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Gül, A. U., 2001. Ormanlardan Su Üretiminin Doğrusal Programlama Yöntemi ile Optimizasyonu, III.Ulusal Hidroloji Kongresi, Bildiriler Kitabı, 529-534, 27-29 Haziran 2001, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Gül, A.U., 1999. Fonksiyonel Planlamada Yöneylem Araştırması, Ormanların Çok Amaçlı Kullanımı Teknik Kongresi, OGM, 5-6 Mayıs 1999, Bolu.

Gül, A.U., 1999. Orman Fonksiyonlarının Değerlendirilmesinde Sayısal (Kantitatif) Yöntemler, Ormanların Çok Amaçlı Kullanımı Teknik Kongresi, OGM, 5-6 Mayıs 1999, Bolu.

Köse, S., Özkan, M., Başkent, E.Z. ve Gül, A.U., 1995. Orman İşletmelerinde Veri Tabanı Oluşturulması, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, 308-315, 23-25 Ekim 1995, Trabzon.

Gül, A.U., 1995. Orman İşletmelerinin Doğrusal Programlama Yöntemiyle Planlanması, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, 333-340, 23-25 Ekim 1995, Trabzon.

Köse, S. ve Gül, A.U., 1995. Yöneylem Araştırması Yöntemleri ile Uzun Süreli Eta Kestiriminin Gerçekleştirilmesi, Araştırma Sempoz.’95, Bildiriler Kitabı, 73-74, 27-29 Kasım 1995, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara.

 

Ulusal Kongrelerde Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

Gül, A. U., 2001. Orman İşletmelerinde İşlevsel Üretimin Doğrusal Programlama ile Planlanması, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXII.Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, s.65, 4-6 Temmuz 2001, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Gül, A.U., 1994. Doğrusal Programlama Yöntemiyle Orman İşletme Sınıflarının Optimal Kuruluşlarının Oluşturulması, YA/EM’94 XVI. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri, 13-15 Temmuz 1994, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

 

Uluslararası Kitap Bölümü

Gül, A.U. ve Gençler, F., 2016. Transport Modeli Kullanılarak Sigara Dağıtımının Planlanması: Manisa İli Örneği. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Kapsamında Stratejik Araştırmalar-Güncel Konular, Tartışmalar ve Uygulamalar, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, ISBN: 978-3-659-96544-9, 297-303.

 

Yurtiçinde Yayınlanan Kitap

Gül, A.U. ve Kuğu, T.D., 2005, İşletme ve iktisatçılar için Uygulamalı Excel, Barış Yayınevi, Ankara, 487 s.

 

Yurtiçinde Yayınlanan Ders Teksirleri

Köse, S., Yavuz, H. ve Gül, A.U., 2000. Yöneylem Araştırması ve Ormancılık Uygulamaları, KTÜ Orman Fakültesi Ders Teksirleri Serisi No : 61, Trabzon, 159 s.

 

 

Projeler

Proje Adı

Destekleyen Kuruluş

Tarih

Görevi

Orman İşletme Şefliklerinin Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Yöntemi İle Belirlenmesi (Denizli, İzmir ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Örneği),  TOVAG 1001, Proje No: 110O126

TUBITAK

2010

Araştırıcı

Kestane Meşcerelerinin Hasılatı ve Amenajman Esasları, Proje No: TOGTAG/TARP-2229.

TUBITAK

2002

Araştırıcı

Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini Ormanlarının Meşcere Kuruluşları, Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler, Proje No: TOGTAG/TARP-2215.

TUBITAK

2002

Araştırıcı

Ormancılıkta Üretim Çalışmalarında Mekanizasyon İhtiyacının Doğrusal Programlama Yoluyla Belirlenmesi, Proje No: 99.113.001.2.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2000

Yürütücü

Dışbudak Meşcerelerinde Hacım, Bonitet Endeks ve Normal Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi, Proje No: 96.113.001.4.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1999

Araştırıcı

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Anıt Ağaç ve Meşcerelerinin Belirlenmesi, Proje No: TOGTAG-1516

TUBITAK

1998

Araştırıcı

Tahdit Yapılmış Ormanlarda Amenajman Planlarının Bilgisayarla Yapılması, Proje No: 91.113.001.1.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1993

Araştırıcı

 

Seminerler

Gül, A.U., 1998. Ormancılıkta Görsel Kalite Kavramı, KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No :5, Trabzon, 90-96.

Gül, A.U., 1997. Batı Karadeniz Bölgesi Yapraklı Orman İşletmeciliği Model Orman

Amenajman Planlarının Değerlendirilmesi, KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No :4, Trabzon, 83-90.

Gül, A.U., 1996. Planlamada Yer Alan Öğelerin Saptanması Sorunu, KTÜ Orman Fakültesi Seminer

Serisi No :1, Trabzon, 100-107.

 

Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri

ÖZCAN, Anıl İlkem, 2005. Celal Bayar Üniversitesi'ne Bağlı Meslek Yüksekokullarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi, CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 110 s.

Yıldırım, Öztürk, 2002. Geleneksel İmalat Sistemlerini Kullanan İşletmelere Grup Teknolojisinin Entegrasyonu ve Bir Uygulama, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa, 74 s.

YAVUZ, Nur, 2006. Bilişim Teknolojileri ve Kitlesel Özel Üretim Uygulamaları, CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

 

Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezleri

Şafak, İsmail, 2009, Ege Bölgesi Orman İşletmelerinin Etkinlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi, CBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Manisa, 480s

 

Jüri Üyelikleri

Hakemlikler

Proje Hakemlikleri/Panelistlik

Profesörlük

2

Ulusal Bilimsel Dergilerde

11

TÜBİTAK

2

Yardımcı Doçentlik

3

 

 

 

 

Doktora

4

 

 

 

 

Yüksek Lisans

3

 

 

 

 

 

 

 

Atıf Sayısı

SCI-Expanded Dergilerde

25

Uluslararası Dergilerde

12

Ulusal Hakemli Dergilerde

40

Ulusal Diğer Yayınlarda

20

 

Son İki Yılda Verilen Dersler

Yıl

Dönem

Bölüm

Ders Adı

Düzey

2014-2015

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Tekn. Kull.

Lisans

2014-2015

Güz

Tütün Tekn. Müh.

İstatistik I

Lisans

2014-2015

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Yöneylem Araştırması

Lisans

2014-2015

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Üretim Yönetimi I

Lisans

2014-2015

Güz

FBE Tarımsal Bilimler

Tarımsal Araştırmalarda Bilişim Teknolojisi

Yüksek Lisans

2014-2015

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi-I

Lisans

2014-2015

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Teknolojisi

Lisans

2014-2015

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

İstatistik II

Lisans

2014-2015

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Yatırım Projeleri ve Analizi

Lisans

2014-2015

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Üretim Yönetimi II

Lisans

2014-2015

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi-II

Lisans

2014-2015

Bahar

FBE Tarımsal Bilimler

Biyoistatistik ve Deneme Tasarımı

Yüksek Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Tekn. Kull.

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

İstatistik I

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Yöneylem Araştırması

Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Üretim Yönetimi I

Lisans

2015-2016

Güz

FBE Tarımsal Bilimler

Tarımsal Araştırmalarda Bilişim Teknolojisi

Yüksek Lisans

2015-2016

Güz

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi-I

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Temel Bilgisayar Teknolojisi

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

İstatistik II

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Yatırım Projeleri ve Analizi

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Üretim Yönetimi II

Lisans

2015-2016

Bahar

Tütün Tekn. Müh.

Araştırma Projesi-II

Lisans

2015-2016

Bahar

FBE Tarımsal Bilimler

Biyoistatistik ve Deneme Tasarımı

Yüksek Lisans

 

Güncelleme Tarihi

13.2.2017


  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik