yaz okulu ders alma esasları

 

Yaz Okulu Ders Alma Esaslarına ilişkin Üniversitemiz Senatosu'nun 12.10.2017 tarih ve 2017/16-IX sayılı kararı eki.

 

1. Öğrencinin, yaz dönemi dersleri başlamadan önce biriminden onay almak şartı ile kayıtlı olduğu programın, içinde bulunulan eğitim öğretim yılındaki taban puanından daha yüksek bir programdan ders alınır.

2. Bir dönemde en fazla 3 (üç) ders alınabilir.

3. Yaz döneminde, daha önce alınıp başarısız olunan ders, devamsızlıktan kalınan ders, alt yarıyıllardan alınamamış dersler alınabilir.

4. Sadece GANO’ su 3.00 ve üstü olan öğrenciler ile ÇAP öğrencileri üst yarıyıldan ders alabilir.

5. Yaz döneminde not yükseltme amacıyla ders alınabilir.

6. Yaz döneminden alınan dersin transferinde, dersin, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim planındaki karşılığı olan AKTS’ si dikkate alınır.

7. Yaz döneminde alınan derslerin not dönüşüm işleminde, Manisa Celal Bayar Üniversitesine ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler ile kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin daha önce alarak başarılı oldukları derslerin transferine ilişkin esaslar dikkate alınır

8. Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrenciler, farklı puan türündeki Lisans programlarından ders alabilirler.

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik