Dr. öğr. ü.Rana Okuyucu


  

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı:              Rana Okuyucu

 

E-Mail:                       rana.okuyucu@bayar.edu.tr

 

Akademik Ünvanı: Dr. Öğr. Üye.

 

Öğrenim Durumu

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Lisans

Tropik ve Subtropik Tarla Bitkileri

Kassel Üniversitesi (Almanya)

Yüksek Lisans

Tarla Bitkileri ve Bitki Islahı

Georg-August-Üniversitesi Göttingen (Almanya)

Doktora

Tarla Bitkileri ve Bitki Islahı

Justus-Liebig-Üniversitesi Giessen (Almanya)

 

Yayınlar

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SCI’e giren)

 

Röck-Okuyucu, B.; M. Bayraktar; I. H. Akgün; A. Gürel (2016). Plant Growth Regulator Effects on In Vitro Propagation and Stevioside Production in Stevia rebaudiana Bertoni. HORTSINCE, 51(12), 1573-1580; doi 10.212773/ HORTSINCE11093-16.

 

Aydın, Ş.; B. Röck-Okuyucu; H. Yener, H. Çakıcı (2006): The nutritional satatus of upland cotton by chemical analysıs of soil and plant in a semiarid enviroment. Asian Journal of Chemistry, Vol. 18, No. 3, 1943-1952.

 

Demirer, T., B. Röck-Okuyucu, İ. Özer (2005): Effect of different types of nitrogen fertilizers on yield and quality characteristics of mushrooms (Agaricus bisporus (Lange) Sing) cultivated on wheat straw compost. Journal of Agriculture and Rual Development in the Tropics ans Subtropics; Vol. 106, No. 1, 71-77.

 

Marquard, R., B. Röck-Okuyucu (1987): Ergebnisse von Anbauversuchen mit Rabs und Sonnenblumen in der Türkei. Fat. Sci. Technol. 89, No 8, 236-330.

 

 

Uluslararası Kongrede Sunulan ve Tam Metin Olarak Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 

Röck-Okuycucu, B., F. Okuyucu (2010): Möglichkeiten der biologischen Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden in der Türkei. Türk-Alman Tarımsal Araştırma, 9. Uluslararası Sempozyum 22.-27. 03. 2010, Antakya (Basımda).

 

Röck-Okuyucu, B., H. Baytekin, F. Okuyucu (2005): Zweitfruchtanbau von Sorghum, Sudangras und Hybriden von Sorghum x Sudangras zur Kornnutzung und Silagegewinnung in der Türkei. 8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 04.-08.10. 2005, FAL, Braunschweig, 439-448.

 

Okuyucu, F., B. Kır, R. Marquard, H. Akdemir, M. Baygın, B. Röck-Okuyucu (2003): Untersuchungen über den Ertrag und Futterwert einiger Süss- und Bitterlupinen unter den Anbaubedingungen von Ödemiş. 7. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 24.-30.03.2003, Ankara, 57-62.

 

Okuyucu, F., R. Maquard, B. Röck-Okuyucu, (1989): Untersuchungen über die Eignung verschiedener Sommer- und Winter-Futterpflanzen für den Zweitfruchtanbau im Ege-Gebiet. Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Partnerschaften im Agrarbereich. Symp. Bornova/İzmir 28-30.09.1989, 391-401.

 

Röck-Okuyucu, B., R. Marquard , I. Demir (1987): Ölpflanzenanbau in der Türkei. Ergebnisse Deutsch-Türkischer Partnerschaften im Agrarbereich. Göttinger Symp. vom 17.-19.03. 87, 213-220.

 

Uluslararası Kongrede Özet Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler

 

Bayraktar, M.;  B. Röck-Okuyucu; I. H. Akgün; S. Orhan-Fedakar; H. Kanık;  A. Gürel (2017): In Vitro Commercial Micropropagation of Stevia rebaudiana (Bertoni). International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES) 26.-27.10. 2017, Antalya, Turkey.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

Bayraktar, M.;  B. Röck-Okuyucu; I. H. Akgün; S. Orhan-Fedakar; H. Kanık;  A. Gürel (2015): Determination of Clone Lines Having a High Content of Stevioside and Rebaudioside A for In Vitro Commercial Production of Stevia rebaudiana. ANADOLU. J. Of AARI, 25 (1), 17-30.

 

Röck-Okuyucu, B.; F. Okuyucu (2008): Kimi Lüpen Türlerinin (Lupinus L. Species) İçerik Maddeleri, Yem Değeri ve Hayvan Beslemede Kullanılma Olanakları. Hayvansal Üretim, 49 (2) , 60-67.

 

Röck-Okuyucu, B.; F. Okuyucu (2006): Çayır-Meralarda Organik Tarım Uygulamaları ve Yararları. Hayvansal Üretim, 47 (1), 55-62.

 

Aydın, Ş., B. Röck-Okuyucu, H. Çakıcı, A. Akgül (2005): Ispanakta (Spinaceae oleracea) Nitrat ve Nitrit İçerikleri Üzerinde Bir İnceleme. Hasad, Yıl: 21, Sayı: 247, 70-74.

 

Okuyucu, F., B. Kır, H. Akdemir,. B. Röck-Okuyucu, M. Baygın, (2004): Ödemiş Koşullarında Bazı Ak Acı (Lupinus albus L.), Sarı Tatlı (Lupinus luteus L.) ve Mavi Tatlı (Lupinus angustifolius L.) Lüpen Çeşitlerinin Verim ve Besin Madde İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Derg. Vol. 41, No 3, 89-98.

 

Okuyucu, F., A. Tokaç, B. Röck-Okuyucu (1990): Yem Baklasında (Vicia faba var. minor) Ekim Sıklığının Verim Üzerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. EÜZF Derg. 6/1, 17-23.

 

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu, N. Algan (1989): Yemlik Turp. Hayvansal Üretim, 32, 41-45.

 

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1989): Hangi Bitki Türleri Koyunlar Tarafından Tercih Edilmektedir? EÜZF Derg, 26/3, 253-259.

 

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1988): Yem Bezelyesi. Hayvansal Üretim, 29/30, 31-33.

 

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1982): Sarı Yulafın (Trisetum flafescens (L.) P. B.) Yol Açtığı Kireçlenmeler Üzerine Son Bulgular. EÜZF Derg. 19/3, 221-230.

 

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1982): Sarı Yulaf (Trisetum flafescens (L.) P. B.). Yüksek Değerli Bir Yem Bitkisi ve Kireçlenme Etkisi. EÜZF Derg. 19/2, 227-232.

 

Ulusal Kongrede Sunulan ve Bildiri Kitabında Tam Metin Olarak Basılan    Bildiriler

 

Röck-Okuycucu, B., F. Okuyucu (2009): Hayvan Beslemede Kimi Lüpen Türlerinden (Lupinus L.) Faydalanma Olanakları. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Poster.

 

Röck-Okuycucu, B., F. Okuyucu (2009): Ekolojik Tarım, Çayır Mera Hayvan Ilişkileri.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Cilt 1, Sunulu Bildiriler, 548-553.

 

Aydın, Ş; A. Coşkun, B. Röck-Okuyucu (2005): Alaşehir Yöresindeki Bağların Sulama Suyu Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu 19.-23.09.2005, Cilt:1, Tekirdağ, 139-147.

 

Çoban, H., Ş. Aydın, B. Röck-Okuyucu (2002): Ege Bölgesinde Bağ Alanlarındaki Artış Nedenleri ve Başlıca Bağcılık Sorunları - Alaşehir İlçe Örneği. Türkiye Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu 05.-09.10.2002, Nevşehir.

 

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1994): Ege Bölgesi İçin İkinci Ürün Olmaya Elverişli Kimi Yembitkileri ve Bunların Verim ve Diğer Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi, 25.-29.04.1994, Bornova/İzmir, Cilt III, Çayır – Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, 107-111.

 

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu, T. Baltacıöz (1994): Bornova Koşullarında Beş Farklı Yem Bezelyesinin, Verim ve Diğer Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25.-29.04.1994, Bornova/İzmir, Cilt III, Çayır – Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, 36 -38.

 

Diğer Yayınlar

 

Aydın, Ş.; B. Röck-Okuyucu; H. Yener, A. Coşkun (2004) a) Sulama Suyunun Kalitesi ve Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı: 237, 44-45.

 

Aydın, Ş.; B. Röck-Okuyucu; H. Yener, A. Coşkun (2004) b) Sulama Suyunun Kalitesi ve Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı: 238, 44-45.

 

Kitaplar veya Bölümler

 

Röck-Okuycucu, B. (2010): Esansiyel Yağ Asidleri. In: Ö. A. Kalafatçılar ve A. İ. Kalafatçılar, Bitkiler ve Sağlık –Fitoterapi-, SİDAS yayını.

 

Konferans

 

Röck-Okuyucu, B. (2017): Stevia,eine natürliche Kalorienfreie Alternative zu Zucker? (Şekere, Stevia Doğal Kalorisi Olmayan Bir Alternatif midir?). Izmir, Goethe Enstitüsü.

 

 

Projeler

 

Tarih

Kuruluş

Konu

Görev

1988

GTZ

Zweitfruchtanbau in der Fruchtfolge (İkinci Ürün Projesi) Proje No 85.9134.9

Araştırıcı

2004

CBÜ

Bağda Yapraktan Farklı Dozlarda Fe Uygulamalarının Üzümün Verim Ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi

Araştırıcı

2007

Alaşehir Ekolojik Koşularında Kimi Acı ve Tatlı Lüpen Türlerinin (L. albus, L. angustifolius, L. luteus) Adaptasyon, Verim ve Yem İçerikleri Üzerine Etkileri

Araştırıcı

2008

CBÜ

Stevia rebaudiana’da Doku Kültürü Teknikleri ile In Vitro Koşullarda Rejenerasyon Çalışmaları

Yürütücü

 

 

İdari Görevler

 

CBU Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı                                                 2008-2011

 

Güncelleme :13.06.2018

  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik