Yrd.Doç.Dr.Rana Okuyucu


 

Adı Soyadı                     : Rana Okuyucu

Akademik Ünvanlar   : Yrd.Doç.Dr.

E-Postal                     : rana.okuyucu@bayar.edu.tr

Öğrenim Durumu       :


Derece

Alan

Üniversite (Almanya)

Yıl


Lisans

Ziraat Mühendisliği

Kassel Üniversitesi

1977


Yüksek Lisans

Ziraat Mühendisliği

Georg-August-Üniversitesi Göttingen

1981


Doktora

Ziraat Mühendisliği

Justus-Liebig-Üniversitesi Giessen

1990YAYINLAR

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI’e giren)

Marquard, R., B. Röck-Okuyucu (1986): Results of Additional Experiments with Rapeseeds and Sunflowers in Turkey. Fette Seifen Anstrichmittel. 88, Issue: 11, 438-438.

Marquard, R., B. Röck-Okuyucu (1987): Ergebnisse von Anbauversuchen mit Rabs und Sonnenblumen in der Türkei. Fette Seifen Anstrichmittel 89, Issue 8, 236-330.

Marquard, R., B. Röck-Okuyucu (1987): Ergebnisse von Anbauversuchen mit Rabs und Sonnenblumen in der Türkei. Fat. Sci. Technol. 89, No 8, 236-330.

Demirer, T., B. Röck-Okuyucu, İ. Özer (2005): Effect of different types of nitrogen fertilizers on yield and quality characteristics of mushrooms (Agaricus bisporus (Lange) Sing) cultivated on wheat straw compost. Journal of Agriculture and Rual Development in Tropics ans Subtropics; Vol. 106, No. 1, 71-77.

Aydın, Ş.; B. Röck-Okuyucu; H. Yener, H. Çakıcı (2006): The nutritional satatus of upland cotton by chemical analysıs of soil and plant in a semiarid enviroment. Asian Journal of Chemistry, Vol. 18, No. 3, 1943-1952.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Röck-Okuyucu, B., R. Marquard , I. Demir (1987): Ölpflanzenanbau in der Türkei. Ergebnisse Deutsch-Türkischer Partnerschaften im Agrarbereich. Göttinger Symp. vom 17.-19.03.1987, 213-220.

Okuyucu, F., R. Maquard, B. Röck-Okuyucu, (1989): Untersuchungen über die Eignung verschiedener Sommer- und Winter-Futterpflanzen für den Zweitfruchtanbau im Ege-Gebiet. Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Partnerschaften im Agrarbereich. Symp. Bornova/İzmir 28-30.09.1989, 391-401.

Okuyucu, F., B. Kır, R. Marquard, H. Akdemir, M. Baygın, B. Röck-Okuyucu (2003): Untersuchungen über den Ertrag und Futterwert einiger Süss- und Bitterlupinen unter den Anbaubedingungen von Ödemiş. 7. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 24.-30.03.2003, Ankara, 57-62.

Röck-Okuyucu, B., H. Baytekin, F. Okuyucu (2005): Zweitfruchtanbau von Sorghum, Sudangras und Hybriden von Sorghum x Sudangras zur Kornnutzung und Silagegewinnung in der Türkei. 8. Symposium des Verbandes deutsch-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler, 04.-08.10. 2005, FAL, Braunschweig, 439-448.

Röck-Okuycucu, B., F. Okuyucu (2010): Möglichkeiten der biologischen Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden in der Türkei. Türk-Alman Tarımsal Araştırma, 9. Uluslararası Sempozyum 22-27 Mart 2010, Antakya (Basımda).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1982): Sarı Yulaf (Trisetum flafescens (L.) P. B.). Yüksek Değerli Bir Yem Bitkisi ve Kireçlenme Etkisi. EÜZF Derg. 19/2, 227-232.

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1982): Sarı Yulafın (Trisetum flafescens (L.) P. B.) Yol Açtığı Kireçlenmeler Üzerine Son Bulgular. EÜZF Derg. 19/3, 221-230.

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1988): Yem Bezelyesi. Hayvansal Üretim, 29/30, 31-33.

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1989): Hangi Bitki Türleri Koyunlar Tarafından Tercih Edilmektedir? EÜZF Derg, 26/3, 253-259.

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu, N. Algan (1989): Yemlik Turp. Hayvansal Üretim, 32, 41-45.

Okuyucu, F., A. Tokaç, B. Röck-Okuyucu (1990): Yem Baklasında (Vicia faba var. minor) Ekim Sıklığının Verim Üzerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. EÜZF Derg. 6/1, 17-23.

Okuyucu, F., B. Kır, H. Akdemir,. B. Röck-Okuyucu, M. Baygın, (2004): Ödemiş Koşullarında Bazı Ak Acı (Lupinus albus L.), Sarı Tatlı (Lupinus luteus L.) ve Mavi Tatlı (Lupinus angustifolius L.) Lüpen Çeşitlerinin Verim ve Besin Madde İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü.Z.F. Derg. Vol. 41, No 3, 89-98.

Aydın, Ş., B. Röck-Okuyucu, H. Çakıcı, A. Akgül (2005): Ispanakta (Spinaceae oleracea) Nitrat ve Nitrit İçerikleri Üzerinde Bir İnceleme. Hasad, Yıl: 21, Sayı: 247, 70-74.

Röck-Okuyucu, B.; F. Okuyucu (2006): Çayır-Meralarda Organik Tarım Uygulamaları ve Yararları. Hayvansal Üretim, 47 (1), 55-62.

Röck-Okuyucu, B.; F. Okuyucu (2008): Kimi Lüpen Türlerinin (Lupinus L. Species) İçerik Maddeleri, Yem Değeri ve Hayvan Beslemede Kullanılma Olanakları. Hayvansal Üretim, 49 (2) , 60-67.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu, T. Baltacıöz (1994): Bornova Koşullarında Beş Farklı Yem Bezelyesinin, Verim ve Diğer Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, 25.-29.04.1994, Bornova/İzmir, Cilt III, Çayır – Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, 36 -38.

Okuyucu, F., B. Röck-Okuyucu (1994): Ege Bölgesi İçin İkinci Ürün Olmaya Elverişli Kimi Yembitkileri ve Bunların Verim ve Diğer Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Tarla Bitkileri Kongresi, 25.-29.04.1994, Bornova/İzmir, Cilt III, Çayır – Mer’a ve Yembitkileri Bildirileri, 107-111.

Çoban, H., Ş. Aydın, B. Röck-Okuyucu (2002): Ege Bölgesinde Bağ Alanlarındaki Artış Nedenleri ve Başlıca Bağcılık Sorunları - Alaşehir İlçe Örneği. Türkiye Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu 05.-09.10.2002, Nevşehir.

Aydın, Ş; A. Coşkun, B. Röck-Okuyucu (2005): Alaşehir Yöresindeki Bağların Sulama Suyu Kalitelerinin Belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu 19.-23.09.2005, Cilt:1, Tekirdağ, 139-147.

Röck-Okuycucu, B., F. Okuyucu (2009): Ekolojik Tarım, Çayır Mera Hayvan Ilişkileri.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Cilt 1, Sunulu Bildiriler, 548-553.

Röck-Okuycucu, B., F. Okuyucu (2009): Hayvan Beslemede Kimi Lüpen Türlerinden (Lupinus L.) Faydalanma Olanakları. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Poster.

Diğer Yayınlar

Aydın, Ş.; B. Röck-Okuyucu; H. Yener, A. Coşkun (2004) a) Sulama Suyunun Kalitesi ve Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı: 237, 44-45.

Aydın, Ş.; B. Röck-Okuyucu; H. Yener, A. Coşkun (2004) b) Sulama Suyunun Kalitesi ve Önemi. Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı: 238, 44-45.

Kitaplar veya Bölümler

Röck-Okuycucu, B. (2010): Esansiyel Yağ Asidleri. In: Ö. A. Kalafatçılar ve A. İ. Kalafatçılar, Bitkiler ve Sağlık –Fitoterapi-, SİDAS yayını.

Projeler

Okuyucu, F.; T. Kuşaksız; B. Okuyucu (2007): Alaşehir Ekolojik Koşularında Kimi Acı ve Tatlı Lüpen Türlerinin (L. albus, L. angustifolius, L. luteus) Adaptasyon, Verim ve Yem İçerikleri Üzerine Etkileri. E:Ü. Proje No: 03-ZRF-05 (

Aydın, Ş.; H. Çoban, B. Röck-Okuyucu (2004): Bağda Yapraktan Farklı Dozlarda Fe Uygulamalarının Üzümün Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi. C.Ü. Proje No 2002-77, Alaşehir/Manisa.

Röck-Okuycucu, B., A. Gürel, M. Bayraktar (2009): Stevia rebaudiana’da Doku Kültürü Teknikleri ile In Vitro Koşullarda Rejenerasyon Çalışmaları. C.B.Ü. Proje No: 2008-069, Alaşehir/Manisa.
İdari Görevler

CBU Erasmus Kurum Koordinatör Yardımcısı                2008-2011

Ödüller/Burslar

DAAD (Alman Akademik Değişim Programı) – yurtdışı yüksek lisans bursu, 1980
Studienstiftung (Alman Yetenekliler Bursu) – doktora bursu, 1986  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik