dr. Öğr. Ü. serpil öden

 
ÖZGEÇMİŞ

1-Adı Soyadı                  : Serpil ÖDEN
2-Doğum Tarihi              :10.08.1959
3-Ünvanı                        :Dr. Öğr. Ü.


4-Öğrenim Durumu     :


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Mühendisliği

Ege Üniversitesi

1981

Yüksek Lisans

Ziraat Mühendisliği

Ege Üniversitesi

1981

Doktora

Ziraat Mühendisliği

Ege Üniversitesi

1991


5-Akademik Ünvanlar

Ünvanı

Bilim/Anabilim Dalı

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent

Ziraat/Bitki Koruma

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1992


6- Yönetilen Yüksek  Lisans ve   Doktora  Tezleri

.
7- Yayınlar
7.1.Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Sesli, M., Onan, E., Oden, S., Yener, H., and Yegenoglu, E.D., 2010. Resistance of Olive Cultivars To Verticillium dahliae, Scientific Research and Essays, Vol. 5(12), p. 1561-1565


7.2.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Öden,S. ve Ş. Alp, “Investigations on the fire blight infection in pome fruits grown in Van and around,” Proc. 9 th Congress of the Mediterranean Phytopathologicial Union, İzmir, 531-533, Turkey, 1994.

Öden, S., “Occurence of fireblight in pear trees grown in Van and around”, Proc. 8 th.. Workshop of fire blight, 3 p., Kuşadası, İzmir, Turkey, 1998.

7.3.Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Öden, S., “Fitobakteriyoloji’de konukçu patojen ilişkileri”, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 27,No: 3; 257-269, İzmir, 1990.

Öden, S., “Süs bitkilerinin bakteriyel hastalıkları”, YYÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No:3; 201-217, Van, 1992.

Öden, S., “Erwinia chrysanthemi  Burkholder et al.’nin neden olduğu yaprak lekesi, yanıklık ve gövde çürüklüğü”, YYÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol. 2, No:3; 187-199, Van, 1992.
7.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Özaktan, H., S. Öden ve N. Delen, “Domates bakteriyel benek hastalığı etmeni (Pseudomonas syringae pv. tomato )’ne bazı bakırlı preparatların etkileri üzerine araştırmalar”, VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, No: 6 : 291-294, İzmir, 1991.

Öden, S. ve Türkel, G., 2013 Tarım İlaçlarının (pestisitlerin) insanlara etkileri. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni. Sayı:85; Sayfa;23-28.

7.6.Diğer Yayınlar

Öden, S., “Akhisar ve çevresinden alınan kuru tütün örneklerinde kalan virus hastalıklarından Tütün Mozaik Virusunun test bitkileri yardımı ile saptanması, E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bitki Sağlığı Bölümü, Bitirme Tezi, 24 s., Bornova, İzmir, 1981.

Öden, S. ve T. Bora, “İzmir ve İstanbul illerinde önemli süs bitkilerinde görülen bakteriyel hastalıklar ve etmenlerinin saptanması üzerine araştırmalar”,  E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Bornova, İzmir, 1991

Öden, S., “Maviküf Hastalığı”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 38: 16-17, İzmir, 1998.

Öden, S., “Külleme Hastalığı”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 45, Sayfa; 11, İzmir, 1999.

Öden, S., “Pythium Hastalıkları”, Çeviri, “Compendium of Tobacco Diseases” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 46, Sayfa; 10, İzmir, 1999.

Öden, S., “Tütünlerdeki virus hastalıkları”, TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası Bülteni, Tütün Özel Sayısı, Sayfa; 11-12, İzmir, 1999.

Öden, S., “Canavar otu”, Çeviri, “Orabanche Field Guide” isimli kitaptan alınmıştır. Tütün Eksperleri Derneği Bülteni, Sayı; 50, Sayfa; 6-7, İzmir, 2000.

8.Projeler

9.İdari Görevler


Yüksekokul Müdürlüğü                 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi         1994-1995

Yüksekokul Müdür Yardımcılığı   C.B.Ü. Tütün Eksperliği Yüksekokulu          1997-2012

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Fitopatoloji Derneği                        1986-........  • Uzaktan Eğitim
  • Eğitim Kataloğu
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik